Ženy v Česku vydělávají v průměru méně než muži

Ženy sice nemají v Česku problém najít práci, ale podle nového průzkumu poradenské společnosti PwC jsou jejich platy v průměru stále nižší než jejich mužští kolegové na podobných pozicích.

Meziročně se tento rozdíl prohloubil, ženy vydělávají v průměru o 20 procent méně než muži. Ženy jsou také méně zastoupeny ve vedoucích pozicích ve společnostech, píše PwC, což naznačuje, že pandemie koronaviru zastavila postupné odstraňování propasti mezi oběma pohlavími v profesionální sféře.

Česká republika aktuálně zaujímá 21. místo z 33 zemí OECD, kde PwC provádí genderovou studii na pracovišti.