Jasnější pokyny pro práci na dálku v České

Jak by zásadní změny českého zákoníku práce mohly odstranit rozdíly v odměňování a zlepšit práci na dálku

Před Vánoci schválená vládou, koncem letošního roku by měla nabýt účinnosti novela zákoníku práce

Jasnější pravidla pro práci na dálku, úplné zveřejňování platů v pracovních inzerátech a kroky k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů jsou jen některé ze změn zákoníku práce, které by měly vstoupit v platnost letos. Mírně se zvýšila i minimální mzda u některých kategorií prací.

Zatímco změna minimální mzdy byla schválena již dříve, na ostatní se zatím čeká. Před Vánoci schválila vláda novelu zákoníku práce, nyní půjde do parlamentu. Pokud projdou, změny, z nichž mnohé by uvedly české zákony do souladu s novými směrnicemi Evropské unie, by mohly vstoupit v platnost ještě letos. Zde je přehled toho, co se pravděpodobně změní v roce 2023.

Novela o rovném odměňování v práci

Ženy v Česku vydělávají v průměru asi o 17 procent méně než muži. Na stejných pozicích za srovnatelnou práci si podle návrhu novely vydělají o 10 procent méně ve firmách a o 5 procent méně ve veřejném sektoru, jak uvedla ČTK.

Jedním z hlavních bodů 80stránkové novely zákoníku práce je výzva k rovnému odměňování žen a mužů. Novela musí ještě schválit parlament a prezident, ale pokud bude schválena, mohla by vstoupit v platnost ještě letos.

Opatření vycházejí ze směrnice Evropské unie o stejné odměně za stejnou nebo rovnocennou práci. Projednávání nařízení bylo jedním z úkolů České republiky během jejího předsednictví EU. Před Vánoci dosáhly Rada Evropské unie a Evropský parlament v této věci politické dohody.

Inzeráty by měly uvádět platy

Informační povinnost zaměstnavatele v pracovních inzerátech by se rozšířila o povinnost zaměstnavatelů uvádět v inzerátech výdělky. Měly by být také zrušeny doložky o mlčenlivosti o nezveřejňování mzdy nebo platu.

„Struktury odměňování jsou neprůhledné. Uchazeči často nejsou informováni o výši platu před nástupem do zaměstnání,“ píše se v pozměňovacím návrhu. „Zaměstnanci postrádají dostatečně jasné informace o systémech, politikách a pravidlech odměňování ve společnostech a organizacích,“ dodal.

Dovolená pro smluvní zaměstnance

Další připravované změny zákoníku práce by změnily i dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Práce na dohodu by se přiblížila tradiční práci na plný úvazek.

Mezi nové benefity pro zaměstnance na dohodu patří právo na dovolenou. Aby zaměstnanec na dohodu získal nárok, musí udržovat pracovní poměr se zaměstnavatelem alespoň 28 dní v roce.

Pokud novela projde, budou mít dodavatelé právo na příplatky i za práci ve svátek, o víkendu, v noci nebo za práci ve ztížených pracovních podmínkách. Pracovníci na dohodu by také měli nárok na dovolenou v délce pěti pracovních dnů ročně na péči o člena rodiny. Zaměstnavatelé budou také povinni uvést týdenní pracovní dobu písemně, aby dodavatelé znali svůj rozvrh alespoň týden předem.

Jasnější pokyny pro práci na dálku

Pandemie koronaviru učinila práci na dálku v České republice běžnou. Právní novela, která bude implementovat směrnici Evropské unie zaměřenou na udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, by měla být provedena do srpna.

Možnost pracovat z domova budou mít také zaměstnanci pečující o dítě do 15 let nebo těhotné zaměstnankyně. Pokud práci na dálku znemožňují logistické důvody nebo povaha práce, musí to zaměstnavatel písemně zdůvodnit.

Vládní návrh požaduje, aby zaměstnavatel proplácel svým lidem pracujícím z home office paušální částku 2,80 Kč za každou hodinu práce na pokrytí nákladů zaměstnance na plyn, elektřinu, vodu a odpad. Uvedená částka bude daňově uznatelná a měla by být každoročně upravována.

Změny důchodů pro lidi, kteří stále pracují

Vláda si klade za cíl vytvořit lepší podmínky pro pracovníky v předdůchodovém či důchodovém věku novou novelou zákoníku práce. Od 23. července, kdy zaměstnanec dosáhne věku 55 let, by mohl platit méně sociálního pojištění a zvýšit si tak čistý výdělek před důchodem.

Návrh pomůže i seniorům, kteří již pobírají starobní důchod, ale zároveň pracují nebo podnikají.

V některých náročnějších profesích lze důchodový věk snížit až o pět let. To se týká zejména záchranářů a podnikových hasičů.

Zvýšení minimální mzdy

Další změny se již projevily. Minimální mzda pro nejméně kvalifikovanou práci se od začátku ledna zvýšila o 1100 korun měsíčně. To znamená, že by nikdo neměl dostávat méně než 103,80 Kč za hodinu práce a v součtu by si při plném úvazku neměl vydělat méně než 17 300 Kč měsíčně.

Minimální zaručená mzda pro nejvyšší úroveň práce v čele podniku nebo ve finančním sektoru je nově 34 600 Kč. Garantovaná mzda pro ostatní kategorie mezi nejméně a nejvíce kvalifikovanou prací však zůstala stejná jako v roce 2022.