rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Flexibilní pracovní doba, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a „zelené límečky“: Trendy na pracovišti přicházejí do Česka v roce 2023

Výhled na letošní rok ukazuje, že zaměstnavatelé stále více upřednostňují pracovní zkušenosti před vzděláním a zaměstnanci si chtějí stanovit nové priority.

Pracoviště i pracovní síla se mění. Nedostatek pracovních sil a rostoucí ceny jsou svědky toho, že se do rezervy pracovních sil vrací stále více seniorů. Na druhém konci spektra pracovníci Gen Z přinášejí zcela nový soubor pracovních očekávání a požadavků. Ženy, které během pandemie ve velkém opustily pracovní sílu, také hledají větší flexibilitu.

Studie společnosti ManpowerGroup zabývající se řešeními pro pracoviště zkoumala trendy pro příští rok na základě odpovědí od 13 000 manažerů a 8 000 zaměstnanců z osmi zemí. Trendy jsou sice pevně zakořeněné na Západě, ale také již existují nebo přicházejí do Česka.

S nedostatkem talentů se loni potýkalo 75 procent společností po celém světě. V důsledku toho stále více zaměstnavatelů snižuje nebo odstraňuje požadavky na vysokoškolské vzdělání pro pracovní místa a klade větší důraz na pracovní zkušenosti.

„Zdá se, že zkušenosti, které člověk během pracovního cyklu nasbíral, jsou důležitější než formální vzdělání,“ řekl podle serveru iDnes Jiří Halbrštát, manažer pro marketing a nábor ManpowerGroup.

Hledejte potenciál seniorů

Populace globálně stárne a počet ekonomicky aktivních lidí klesá, zatímco poptávka firem po pracovní síle se zvyšuje. Česká republika se tomuto problému dosud vyhýbala, ale to se možná změní.

Počet zaměstnanců zůstává v Česku stabilní už 10 let kvůli pracovní migraci ze zahraničí, tento trend se ale podle Halbrštáta zpomaluje.

Navzdory globálnímu ekonomickému zpomalení společnosti stále aktivně hledají talentované zaměstnance. Vzhledem ke stárnutí populace to pravděpodobně povede k návratu lidí v důchodovém věku do pracovního procesu.

Některé západní společnosti už zaznamenávají návrat lidí v důchodovém věku. Zatímco tento trend je rostoucí, zatím jen 19 procent náborových manažerů po celém světě hledá práci s důchodci.

Česká republika má asi 2,4 milionu důchodců, z nichž 150 tisíc pracuje.

„Věříme, že tady je velký potenciál,“ řekl Halbrštát s tím, že inflace také způsobuje, že lidé v důchodu hledají návrat do práce.

Trendy na pracovišti přicházejí do Česka v roce 2023

Ženy chtějí lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

Během pandemie Covid miliony žen opustily pracovní sílu během pandemie a mnoho z nich se stále nevrátilo, protože staré způsoby práce se zdají být kompatibilní s novými prioritami života.

Organizace si musí znovu představit, kdy, kde a jak se práce provádí, nabídnout spravedlivé platy a pokročilé rekvalifikace. Tyto kroky nejen přivedou ženy zpět, ale pomohou zmírnit globální krizi talentů, uvádí ManpowerGroup.

Ženy chtějí flexibilnější pracovní dobu, včetně méně dnů v kanceláři. Mnoho žen ale nemá zájem neustále pracovat z domova. Přibližně 41 procent žen uvádí, že společenskost a konexe patří mezi jejich hlavní důvody pro návrat do práce.

Ženy nejsou samy, kdo chce změny v pracovním rozvrhu. Zájem o čtyřdenní pracovní týden roste napříč všemi věkovými a genderovými skupinami. Téměř dvě pětiny zaměstnanců by byly ochotny vyměnit 5 procent svého platu za kratší pracovní týden, vyplývá ze spotřebitelského průzkumu ManpoerGroup. Celosvětově pouze jedna z 10 firem nabízí čtyřdenní pracovní týden.

Za co by lidé vyměnili 5 procent svého platu?

  • Čtyřdenní pracovní týden: 38 procent
  • Neobchodoval bych: 34 procent
  • Práce na dálku: 16 procent
  • Flexibilní čas začátku a konce: 15 procent
  • Čas na fyzickou a duševní pohodu: 14 procent
  • Čas na studium předmětů, které mě zajímají: 10 procent
  • Další výhoda: 1 procent

Naprostá většina pracovníků, 64 procent, říká, že by zvážili hledání nového zaměstnání, pokud by se museli vrátit do kanceláře na plný úvazek, a každý třetí by v příštím měsíci přijal jinou roli, pokud by nabídl lepší kombinaci práce. a životní styl.

Zároveň však více než 80 procent pracovníků a zaměstnavatelů věří, že osobní spolupráce vytváří nejkreativnější nápady a podporuje kamarádství na pracovišti.

Generace Z hledá odpovědnost za životní prostředí

Generace Z hledá odpovědnost za životní prostředí

Generace Z, která zahrnuje lidi narozené v polovině 90. let a později, bude v roce 2025 tvořit více než čtvrtinu pracovní síly.

„Jejich nároky na zaměstnavatele a na slaďování osobního a pracovního života jsou výrazně jiné než u předchozích generací,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Celosvětově 68 procent pracovníků Gen Z není spokojeno s pokrokem jejich organizace při vytváření různorodého a inkluzivního pracovního prostředí a 56 procent by nepřijalo roli bez různorodého vedení. Pokud jde o životní prostředí, 52 procent říká, že společnosti nedělají dost.

Podle průzkumu společnosti Manpower se Gen Z zajímá o „pracovní místa zelených límečků“, která pomáhají podporovat a chránit životní prostředí. Tempo tvorby zelených límečků se v roce 2023 zrychlí.

Halbrštát uvedl, že firmám začíná být jasné, že k přilákání této skupiny musí nabídnout něco víc než peníze.

„Zejména mladší generace hledá hlubší smysl a angažovanost v sociálních či ekologických tématech,“ uvedl Halbrštát.