Odhaduje se, že Česko má asi 3 % světových zdrojů lithia

Premiér vyzdvihuje potenciál českého lithia pro zvýšení energetické bezpečnosti Evropy

Premiér Petr Fiala předpovídá blížící se lithiovou revoluci a vyjadřuje potenciál Česka zapojit se do domácí těžby lithia a stát se významným přispěvatelem k energetické bezpečnosti Evropy.

Odborníci předpokládají, že Česko disponuje přibližně 3 % světových zásob lithia, které se soustřeďují především na Cínovci, ležícím nedaleko německých hranic. Cínovec má potenciál stát se největší zásobárnou lithia v Evropě.

Premiér Fiala zdůraznil, že stojíme na pokraji lithiové revoluce, neboť se předpokládá, že poptávka po lithiu zaznamená značný růst. Evropa je navíc odhodlána aktivně podporovat těžbu klíčové suroviny na svém území.

Lithium, které EU klasifikuje jako kritickou surovinu, hraje zásadní roli při výrobě baterií pro elektromobily a technologie obnovitelných zdrojů energie. Přítomnost ložisek lithia v České republice, která se nachází v regionu historicky závislém na těžbě uhlí, představuje významnou příležitost pro diverzifikaci.

Premiér Fiala během své návštěvy regionu vyjádřil potenciál přilákat nové investory, zvýšit životní úroveň a vytvořit řadu pracovních příležitostí. Vyzdvihl příležitost přeměnit bývalý uhelný region na centrum moderní energetiky a obnovitelných zdrojů. Toto prohlášení zaznělo v úterý při setkání se saským premiérem Michaelem Kretschmerem.

Premiér zdůraznil význam spolupráce se Saskem, a proto bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Tato dohoda se zaměřuje na strategické projekty, zejména na těžbu surovin, jako je lithium.

Společnost Geomet, kterou Severočeské doly v rámci Skupiny ČEZ převážně vlastní, se aktivně připravuje na hlubinnou těžbu na Cínovci. Zásadní poznatky o potenciálu těžby lithia na Cínovci přinese dokončení závěrečné studie proveditelnosti, které se očekává do konce letošního roku. Pokud vše půjde podle plánu, předpokládá se, že těžba bude zahájena koncem roku 2026 nebo v roce 2027.

Společnost ČEZ v současné době vede jednání o projektu těžby s místními starosty okolních obcí. Společnost ujišťuje, že na povrchu bude viditelný pouze vstup do dolu, zatímco vlastní těžební činnost bude probíhat v hloubce 200 až 500 metrů a bude ji doprovázet částečné drcení rudy. Následné zpracování bude probíhat v blízkosti ložiska, po němž bude následovat přeprava surovin do dalších destinací.