EU: směrem k zákazu chemikálií škodlivých pro zdraví a životní prostředí

Evropská unie zveřejnila seznam chemikálií, které budou postupně zakázány. Plán pokrývá tisíce chemických sloučenin. Je součástí Evropské zelené dohody.

Evropská komise představila seznam tisíců toxických látek, které budou v členských státech zakázány (nové okno). Tento plán omezování škodlivých chemických látek je prvním příkladem závazků, které EU hodlá přijmout k postupnému vyřazení určitých toxických látek z komerčního oběhu. Seznam bude pravidelně revidován a aktualizován.

Tento přístup je součástí strategie Evropské unie pro udržitelnost v oblasti chemikálií (nové okno), přijaté Evropskou komisí dne 14. října 2020 a schválené Radou v březnu 2021 (nové okno). Tato strategie je součástí Evropské zelené dohody.

Závazek proti znečištění proteiny

Parabeny, bromované zpomalovače hoření, ftaláty, bisfenoly, PVC, glykolethery… Postupně je zakázáno několik tisíc toxických látek přítomných v oblečení, hračkách, obalech potravin, kojeneckých lahvích, dudlících, nábytku, elektronických zařízeních, kosmetice, čisticích prostředcích.

Tento plán omezení chemických látek je součástí cíle Komise „zajistit prostředí bez toxických látek“ do roku 2030. Poslouží jako základ pro roční plánování podle nařízení REACH (nové okno) (zkratka pro „Registrace, Evaluation and Authorization of Chemicals“) vstoupila v platnost 1. června 2007.

Komise se nyní případ od případu zaměřuje na celé skupiny složek, a nikoli již na látky. Týká se to šesti skupin látek zkoumaných Evropskou agenturou pro chemické látky (nové okno) (ECHA).

Evropa, druhý výrobce chemických produktů

Chemický průmysl, čtvrtý největší průmysl v Unii, přímo zaměstnává 1,2 milionu lidí. 59 % chemikálií, které vyrábí, je přímo dodáváno do jiných odvětví, včetně zdravotnictví, stavebnictví, automobilového průmyslu, elektroniky a textilu. Na úrovni Evropské unie se v průmyslu ročně vyrobí přibližně 300 milionů tun chemických látek.

Podle nařízení REACH musí společnosti identifikovat nebezpečí a řídit rizika spojená s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh v EU. Musí ukázat příslušnému evropskému orgánu, jak lze látku bezpečně používat, a sdělit uživatelům opatření k řízení rizik. Takové obrácení důkazního břemene představuje obměnu zásady předběžné opatrnosti i zásady „znečišťovatel platí“.