Aktuálně: Spustili jsme nákupní centrum pro prodej/nákup www stránek, e-shopů a domén! Více informací

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace:

Vámi svěřené osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely služby PRstudio.cz. Jako správce se zavazujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme zpřístupňovat třetím osobám žádným jiným způsobem, než je jejich oficiální prezentace na webových stránkách www.PRstudio.cz, a to na základě Vašeho souhlasu a jen ve Vámi poskytnutém rozsahu.

 


Souhlas:

Kliknutím na tlačítko Registrovat umístěné pod registračním formulářem na webových stránkách www.PRstudio.cz dobrovolně poskytuji společnosti Lougel INC, FILE ID: 70647885, se sídlem 2932 n74th ave, Elmwood Park, 60707, ve státě Illinois, USA (dále také „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem do výše zmíněného formuláře uvedl, včetně mé fotografie, a to pro účely použití v rámci služeb nabízených na webových stránkách www.PRstudio.cz (dále jen „údaje“).

Beru na vědomí, že mé údaje bude správce zpracovávat formou počítačové databáze v rozsahu, v jakém je poskytuji a k účelům spojeným s provozem webu www.PRstudio.cz, zejména k poskytování třetím osobám, jimiž jsou návštěvníci webových stránek www.PRstudio.cz, především tedy zájemci o získání externích pracovníků.

Mnou poskytnuté údaje mohou být také využívány pro účely marketingu Lougel inc. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely webu PRstudio.cz uděluji na dobu 12 měsíců a pro marketingové účely společnosti Lougel inc. na dobu 24 měsíců.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v registračním formuláři jsou relevantní, správné, pravdivé a právně nezávadné a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhl nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou poskytnutých informací při registraci.

Správce neručí za to, jakým způsobem budou třetí osoby se získanými údaji nakládat.

 

Další informace související se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele, kteří poskytnou společnosti Lougel inc. své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), může A) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, B) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil tento vzniklý stav, formou znepřístupnění, provedení opravy, doplnění anebo likvidací osobních údajů. 
Je-li žádost subjektu údajů oprávněná, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závady. 
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Právo být zapomenut

Máte právo na úplné a kompletní odstranění všech vašich osobních údajů a celé vaší historie ze systému PRstudio.cz (včetně odstranění vašeho jména z vložených článků/komentářů) za předpokladu, že nám doručíte žádost o smazání na emailovou adresu : info@PRstudio.cz z emailové adresy, se kterou jste se do systému Externisté.cz zaregistroval(a), smazání proběhne nejpozději do 72 hodin (pouze pracovní dny).

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů se potvrzuje při registraci uživatele PRstudio.CZ, a to zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

Máte otázky k tomuto dokumentu?

Pošlete nám zprávu, rádi vám dotazy zodpovíme

Chcete vědět o nových webech, na které můžete publikovat?